Съзвездие - Групиране на звездите, съставящи въображаема картина в небето

Съзвездието е изкуствено определена област от небето, чиито граници са установени с международна спогодба. Цялото небе е разделено на 88 съзвездия. Групирането на звездите в съзвездия ни помага да открием и установим названията на отделните звезди в нощното небе. Много съзвездия носят имената на герои и предмети от древногръцките митове. В съзвездията част от звездите очертават по-малки характерни фигури. Например част от звездите на Голямата мечка очертават т.нар. Рало.

Съзвездията са образувани от най-видимите звезди на небето. Погледнати от Земята, звездите от всяко съзвездие могат да изглеждат доста близко разположение една до друга. В действителност обаче разстоянията между тях са огромни.

Зодиакът е пръстен от тринадесет съзвездия, през които преминава Слънцето в течение на годината и затова те се наричат зодиакални. Първото от тях е съзвездието Овен, което бележи началото на пролетта, а последното е Риби. Зодиакално съзвездие не може да се наблюдава, когато Слънцето се проектира в него. Зодиакални са съзвездията Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Змиеносец, Стрелец, Козирог, Водолей и Риби.

Повечето най-ярки звезди имат едновременно английско и гръцко име. Звездите също така се определят и по името на съзвездието, в което са разположени, като към него се добавя една буква от гръцката азбука. Обикновено най-ярката звезда от дадено съзвездие се означава с гръцката буква алфа (a). Следващата по яркост взема името на втората буква от гръцката азбука бета (b) и т.н. Понеже гръцката азбука има само 24 букви, при положение, че звездите в дадено съзвездие са повече от 24, звездите от 25-тата нататък получават номера.

Гръцките букви и названията им:

a - алфа,b - бета, g - гама
d - делта, e - епсилон, z - зета
h - ета, q - тета, i - йота
k - капа, l - ламбда, m - мю
n - ню, x - кси, o - омикрон
p - пи, r - ро, s - сигма
t - тау, u - ипсилон, f - фи
c - хи, y - пси, w - омега

Съзвездията, разположение около Северния небесен полюс, са видими през всяка нощ от годината, докато останалите съзвездия се виждат в определени периоди. Звездната карта, която може да свалите оттук, показва небето към 22.00 ч. за всяка вечер от текущия месец.