Център на Вселената

Въпросът за центъра на Вселената винаги е вълнувал хората. В продължение на хилядолетия човечеството вижда Земята като център на Космоса. Някои древни гърци са мислели, че Вселената е съставена от две сфери: една от които е Земята, а другата – небето, заобикалящо Земята и изпълнено със звезди. През 1500 г. полският астроном Николай Коперник предлага една по-добра идея, макар и все още погрешна, за обяснение на движението на планетите по небето. Според него Слънцето всъщност е центърът на Вселената, а Земята и останалите планети се въртят в кръг около него. Сферата на звездите, заобикаляща слънчевата система, се запазва и в неговата идея. Сега знаем, че не само не сме в центъра на Вселената, но и че няма никакъв център на Вселената.

Големият взрив е името, което учените дават на събитията, поставили началото на Вселената. Големият взрив често е описван като огромна експлозия. Но проблемът с това сравнение е, че всяка експлозия винаги има начална точка в пространството, където първо се появява искрата. Големият взрив не е бил точно такава експлозия, но експлозията е най-подходящото, с което може да го обясним.

Големият взрив не може да се е случил в точно определено място във Вселената, защото преди него не е имало Вселена! Големият взрив се появява навсякъде едновременно, преди около 14 милиарда години, създавайки пространството и времето. Той предизвиква рязко разширяване на пространството, което продължава да се разширява оттогава.

Ако имаме мощен телескоп, с който можем да видим края на Вселената, дали ще видим повече от Вселената от едната страна на Земята, отколкото от другата? Не. Ние бихме открили, че тя изглежда еднакво във всички посоки. Така, че дали това означава, че сме в центъра на Вселената? Отговорът е отрицателен.

Представете си, че сте една от многото малки мастилени точки върху повърхността на балон. Вие можете да виждате само линия, пресичаща повърхността на балона – не вътре или извън балона. Без значение в коя посока гледате, краят на вашия свят изглежда на едно и също разстояние от вас. Но това не означава, че вие сте в центъра на този малък свят! Ако започнете да се движите по повърхността на балона, все още ще изглежда, че вие сте в центъра на света, но в действителност вашият двуизмерен свят няма център.

Представете си сега, че балонът започва да се надува. Всички други мастилени точки ще се отдалечават все повече от вас с уголемяването на балона. Всъщност всички мастилени точки се отдалечават една от друга, така, че без значение къде се намирате, ви изглежда, че сте в центъра на разширяването. Въпреки, че е трудно да си представим какво се случва в пространството, разширяването на нашата триизмерна Вселена е подобно. Самото пространство е изкривено, защото откакто Вселената се разширява от Големият взрив то е нещо подобно на повърхността на балона. И точно както повърхността на този балон, не съществува никакъв център на Вселената.

Един от начините, по който учените узнават появата на Големият взрив, е наблюдението на слабата радиация, освободена за кратко време след раждането на Космоса.