Абсолютна нула - Най-ниската възможна температура във Вселената

Температурата на телата е всъщност друг начин на представяне на кинетичната енергия на техните частици. В телата с висока температура атомите и молекулите имат голяма кинетична енергия и се движат бързо и хаотично, а при по-ниска температура кинетичната им енергия също е по-малка. Постепенното намаляване на температурата на дадено тяло води и до постоянно намаляване на кинетичната енергия на неговите частици, до момента, в който движението на частиците спира и това е долната граница на температурата, под която не може да се премине. Абсолютната нула е най-ниската температура, която може да съществува. При нея спира движението на атомите и молекулите и не се излъчва никаква топлина. Абсолютната нула отговаря на 0 градуса от скалата на Келвин или на минус 273.16 градуса по Целзий. Остатъчното лъчение от Големия взрив, поставил началото на съществуването на Вселената, е навсякъде и поддържа температурата на космическото пространство на 3 градуса над абсолютната нула.

За най-студеното място във Вселената се счита мъглявината Бумеранг в съзвездието Кентавър. Разположена на 5000 светлинни години от нас, тази мъглявина е формирана от струите газ и прах, които се изхвърлят от звездата със скорост 600 000 километра в час и това бързо разширение на газа предизвиква охлаждането му до около 1 градус над абсолютната нула.