Космическите скорости

Първа космическа скорост е скоростта, необходима за задържането на спътник по ниска кръгова орбита около Земята и е равна на 7.9 км/сек. Ако спътникът се движи с по-голяма скорост, орбитата му ще се разтегне и ще се превърне в парабола, а при по-ниска скорост спътникът няма да може да се задържи на орбитата си заради земното гравитационно поле.

Втората космическа скорост, наричана също скорост на избягване, е скоростта, необходима на свободно движещо се тяло, за да преодолее гравитационното привличане на Земята и да навлезе в орбита около Слънцето. За Земята тази скорост е равна на 11.2 км/сек. и движейки се с нея, тялото ще има параболична траектория.

Двете космически скорости не важат само за Земята, а за всички космически тела и стойностите им зависят основно от масата на космическото тяло и неговия радиус. Например за Юпитер, който има 318 пъти по-голяма маса от Земята и 11.2 пъти по-голям радиус, скоростта на избягване е 59.57 км/сек!

Съществуват и две по-рядко употребявани величини: трета и четвърта космическа скорост, които са съответно за движение в Слънчевата система и за междугалактични пътешествия. Но за определяне на техните стойности имат значение много фактори.