Мълния

Мълнията, или по често използваната дума светкавица, е едно от най-зрелищните природни явления. Тя представлява своеобразен електрически разряд в газова среда, предизвикан от огромните разлики в електрическите потенциали между високите слоеве на атмосферата и земната повърхност. Земята е отрицателно електрически заредена и наподобява огромен кондензатор. Същото количество, но с положителен заряд , съществува в атмосферата. Електрическото съпротивление на атмосферата е много голямо и постепенно спада при издигане, и на височина около 50 км. съпротивлението остава почти постоянно. Разликата в потенциалите между тази височина и земната повърхност е около 300,000 V.

Светкавицата върви ръка за ръка с гръмотевицата. Гръмотевичните бури се формират при проникването на горещ и влажен въздух в област с по-хладен въздух над земята или морето. Понеже влажният въздух се издига на голяма височина, водната пара започва да кондензира, формирайки огромни кълбесто-дъждовни облаци. Водните капчици и ледени кристали в облака се сблъскват и от силното триене на едни в други във въздуха се разрушават. При този процес се получава положителен електрически заряд в горната и отрицателен заряд в долната част на облака. По време на буря отрицателните заряди от облака предизвикват положително зареждане на земната повърхност в този регион. Положителните заряди в земята следват преместването на облака като сянка и се концентрират във високите земни обекти - дървета, сгради и високо разположени терени в очакване да се установи електрическа връзка за изравняване на заряда между облака и земята.

Когато натрупаният заряд в основата на облака надхвърли определена граница, електрическата енергия се освобождава и преминава по въздуха до друга точка с негативен електрически заряд, например земната повърхност. Отрицателните заряди при движението си към земята оформят пътя, по който положителните заряди поемат нагоре и предизвикват силния блясък на светкавицата. В момента на проблясването въздухът се нажежава, достигайки температура до около 20 000 градуса, и започва да се разширява много бързо. Внезапното силно нагряване на въздуха предизвиква ударна вълна, която чуваме като гръм. Гръмотевицата се движи със скоростта на звука и затова тя се чува известно време след светкавицата. Ако преброим секундите, изминали между блясъка на светкавицата и звука на гръмотевицата, може да определим на какво разстояние е възникнала светкавицата.

Светкавица може да възникне по няколко начина: между различни точки вътре в облака, между облака и въздуха, между два облака и между облак и земната повърхност. Първите три начина не представляват директна опасност за хората на земята, но последният се случва много често и е опасен за живота на хората. Ако човек бъде засегнат от светкавица, високият електрически заряд в нея може да предизвика силни изгаряния и смърт. Светкавицата може да повреди комуникационните и електрическите мрежи и да предизвика пожар. Светкавицата може да порази едно място неведнъж. Тя може да се появи дори и при липса на дъжд, на разстояние около 15 км. извън дъждовния облак.