Гравитон

Това е частицата носител на гравитационното взаимодействие, подобно на фотона, който е обменната частица на електромагнитното взаимодействие. Досега гравитон не е регистриран експериментално. Теоретически, той трябва да има нулева маса на покой (като фотона), да се движи със скоростта на светлината и да има спин 2. Откриването на гравитон се свързва с дълго търсените гравитационни вълни. Аналогично на електромагнитните вълни, гравитационните, според Айнщайн, възникват при движението на маси, например при въртенето на двойка неутронни звезди. Естествено, колкото по-компактни са обектите, толкова по-голям ще бъде интензитетът на вълните. Поради огромните космически разстояния обаче, те достигат до Земята извънредно слаби.